top of page

IMPORTANT TO KNOW 

תקנון סטודיו קונטוס יוגה

התקנון תקף החל מיום הראשון במרץ 2024

1. שיעורי היוגה מפורסמים מראש בלוח שיעורים באתר הסטודיו וכן באפליקציית השיעורים Tazman והינם 60-75 דקות, הנהלת הסטודיו רשאית להוסיף ולשנות שיעורים בהתאם לצרכים שלה. השיעורים מתקיימים בסטודיו ו/או (בהתאם להוראות משרדי הממשלה השונים) באונליין.

 

2. תשלום לשיעור יכול להיות חד פעמי ועל בסיס מקום פנוי או באמצעות מנויים שונים כפי המפורט מטה:

עלויות, המחירים מחושבים על פי 52 שבועות בשנה:

 1. שיעור היכרות 50 ש״ח.

 2. שיעור חד פעמי – 75 ש״ח על בסיס מקום פנוי.

 3. מנוי היכרות חופשי חודשי – 360 ש״ח.

 4. מנוי פעם בשבוע מתחדש לשנה: 280 ש״ח | 64 ש״ח לשיעור.

 5. מנוי פעמיים בשבוע מתחדש לשנה: 380 ש״ח | 43 ש״ח לשיעור. 

 6. מנוי שלוש פעמים בשבוע מתחדש לשנה: 460 ש״ח | 35 ש״ח לשיעור.

 7. מנוי חופשי חודשי מתחדש לשנה: 525 ש״ח

 8. כרטיסייה 5 כניסות בתוקף לחודש: 325 ש״ח | 65 ש״ח לשיעור.

**מתחדש – התשלום בהוראת קבע שאינה תופסת את מסגרת האשראי למשך שנה.

***התחייבות מנוי מתחדש למינימום חודשיים, לאחר מכן ניתן לעצור מנוי בהתראה של חודש תשלום מראש.

 

3. כל המנויים הינם כניסה חופשית לשיעורי היוגה בסטודיו, לכל היותר שיעור אחד ביום מאותו סוג (לא מומלץ לתרגל יותר מפעם אחת ביום). שיעורים מתחומים שונים למשל יוגה ומדיטציה לא נחשבים בזה וניתן להירשם גם ליוגה וגם למדיטציה באותו היום.

 

4. הרישום לשיעורים נעשה דרך אפליקציית השיעורים  Tazman ובאחריות בעל המנוי.  המנוי אישי ואינו ניתן להעברה, כמו כן, יש להכיר את תנאי ביטול וההרשמה לשיעור כפי שמפורט מטה.

 

5. רישום לשיעורים: ניתן לשריין מקום בשיעור עד שתיים לפני השיעור בלבד. הנהלת הסטודיו שומרת לזכותה את האפשרות לקיים או לבטל שיעור בהתאם לכמות הנרשמים בו. 

 

6. כמות נרשמים: קיום שיעור מובטח במינימום של שלושה נרשמים. במידה ונרשמו פחות משלושה, רשאית הנהלת הסטודיו לבטל את השיעור ולהעביר את המתרגלים בתיאום איתם לשיעור אחר באותו יום/מהלך השבוע. במידה ואין יותר מקום בשיעור, תינתן אפשרות להיכנס לשיעור ברשימת המתנה נפרדת. אם יתפנה המקום, הנרשם יכנס באופן אוטומטי לשיעור ויקבל עדכון בדוא״ל על כך. על הנרשם לבדוק באופן עצמאי שאכן נקלט בשיעור דרך מערכת ״השיעורים שלי״ שמופיעה בתפריט באפליקציה. במידה ולא מתכוון להגיע, יש להסיר את הרישום גם מרשימת ההמתנה ולאפשר לאחרים בתור להיכנס לשיעור.

 

7. ביטולים/ הקפאות והחזר כספי:

 1. ביטול נוכחות בשיעור ניתן לעשות עד שעתיים לפני השיעור דרך אפליקציית Tazman.

 2. ביטול שיעור שלא במסגרת הזמנים יחויב בשיעור. 

 3. ביטול עסקה יעשה בהתאם לחוק הגנה לצרכן ובתנאי שלא נעשה שימוש במנוי.  

 4. מנויים – לאחר שימוש ראשון לא יהיה ניתן להחזיר את הכסף, תוקף המנוי הוא לפחות לחודשיים, לאחר מכן ניתן לעצור מנוי בהתראה של חודש תשלום מראש. 

 5. ניתן לעצור את הוראת הקבע בהתראה של חודש מראש מהתשלום האחרון. זאת אומרת שעצירת מנוי היא הודעה שהתשלום הבא יהיה האחרון.

 

7. הקפאת מנוי: תתאפשר הקפאת מנוי של עד שבועיים ברצף פעמיים בשנה בלבד, יש לציין כי הקפאת המנוי דוחה את מועד פקיעתו ולא את מועד התשלום החודשי. במידת הצורך, ניתן יהיה לרכוש ״הקפאת מנוי״ ב-30 ש״ח לתקופה של עד חודש בשנה.

 

8. כשירות לפעילות גופנית: המתרגלים לא רשאים להתאמן בהיותם פצועים או תחת השפעת תרופות, אלא על פי אישור רפואי בכתב. המתרגלים מתבקשים לחתום על הצהרת בריאות כמו גם להודיע על כל שינוי במצבם הבריאותי.

 

9. התנהגות בשטח הסטודיו:  יש לשמור על כללי התנהגות נאותים ולשמור על היגיינה אישית. חפצי הסטודיו נבחרו בקפידה רבה ונרכשו בממון רב, יש לשמור עליו משל היה שלך.

 

10. כללי:

 1. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות פעילות הסטודיו, את השיעורים, המורים, המחירים ואת התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת למתרגלים ומבלי לנמק החלטתה.

 2. חתימה על הצהרת הבריאות כוללת בתוכה הצהרה על קריאת התקנון והסכמתו.  

באהבה, נֹעה וצוות סטודיו קונטוס יוגה 

bottom of page